Vad är IPTV?

IPTV eller IP television är TV som distribueras över IP nätverk. Det innebär alltså att tv-signalerna sänds över internet och detta är då beroende av det bredband man har för att det ska fungera bra. Om man har en dålig internetuppkoppling kommer detta innebära att man får en tv som kanske laggar. I framtiden kommer mer och mer television gå via internet. Detta leder givetvis till att det kommer att finnas ett större utbud och att man kommer att kunna se på till exempel amerikanska kanaler i Sverige. Om du då befinner dig i Italien så kommer du att kunna se på de svenska nyheterna. Teknologin är inte riktigt där ännu men det är på god väg, och allt fler tv-bolag har börjat att sända sina kanaler via IP television istället, då detta innebär att de når ut till en större publik.7090054249_210456bdac_b

Den stora skillnaden handlar givetvis om hur televisionen går ut. Medan vanlig TV går via antennuttaget och inte via internet, kan denna än så länge i vissa fall vara mer pålitlig än IP television. Detta är dock en av alla anledningar till att du ska se till att investera i ett bättre bredband så snart som möjligt. Inom en mycket snar framtid kommer all teknologi att gå via internet istället, och man kommer att se till att bygga ut fiber, vilket leder till att internet blir ännu mer pålitligt och kan stå emot många olika väderförhållanden som exempelvis åska. Genom att man har utvecklat fiber så kommer det inom 10 år innebära att alla har ett mycket pålitligt internet. Däför kommer även tv och telefonnät att gå via internet.

Det finns hur många som helst som ser på IP television redan idag. Detta gör att de helt har slutat att använda sig av de vanliga kanalerna som går via antennuttaget.